Učešće na 36. Globalnoj konferenciji Alzheimer’s Disease International „Insight, Inspiration, Innovation“

U Krakovu, od 24-26.aprila, naša članica Slađana Pavković – Slađa je učestvovala na 36. Globalnoj konferenciji Alzheimer’s Disease International „Insight, Inspiration, Innovation“ kao istraživač sa prezentacijom o australijskim kognitivnim klinikama i terapijama i programima podrške koje nude, ali i kao porodični negovatelj sa posterom koji je predstavljao i naše udruženje.

Konferencija je obuhvatala 6 plenarnih sednica, 30 paralela, 9 simpozijuma, preko 300 postera, 32 izlagača, ima mnogo novih ili ključnih oblasti programa za koje smatramo da bi mogle biti posebno relevantne i za nas u ovom trenutnom trenutku.

Asistivna tehnologija, veštačka inteligencija i inovacije: uz brzu evoluciju tehnologija veštačke inteligencije, došlo je do značajnog napretka u korišćenju veštačke inteligencije za rano otkrivanje, dijagnozu i personalizovane strategije lečenja za Alchajmerovu bolest i demenciju.

Razmatrani su i novi i budući pristupi lečenju sa fokusom na najnovija dostignuća iz kliničkih ispitivanja za nove tretmane.

Razgovarano je i o napretku u dijagnostici i postdijagnostičkoj podršci i šta se može očekivati u budućnosti.

Ponosni smo što je i naše Udruženje predstavljeno na ovom skupu i što smo imali prilike i što ćemo imati prilike za dodatnu razmenu znanja i iskustava.

Foto: lični arhiv