O nama

O Srpskom udruženju za Alchajmerovu bolest – SUAB

alchajmer

Iskusni stručnjaci iz zdravstvene zaštite iz oblasti neurologije i psihijatrije, stručnjaci iz oblasti socijalne zaštite odraslih i starijih osoba i neformalni negovatelji sa iskustvom u negovanju osoba obolelih od nekog oblika demencije osnovali su  Srpsko udruženje za Alchajmerovu bolest februara 2020. godine. Udružili su se radi ostvarivanja ciljeva u oblastima socijalne i zdravstvene zaštite, povećanja socijalne uključenosti i ostvarivanja ljudskih prava osoba obolelih od Alchajmerove bolesti i svih drugih vrsta demencije i njihovih porodica. Skraćeni naziv Udruženja je SUAB. Sedište Udruženja je u Beogradu.

Cilj Udruženja je da doprinese boljem kvalitetu života obolelih osoba kao i kvalitetu života njihovih porodica.

Udruženje je članska organizacija čiji član može biti svako punoletno lice bez obzira na nacionalnost, boju kože, religiju, poreklo, pol, godine, mentalni ili telesni hendikep, a čiji ciljevi su usmereni na podršku obolelima od Alchajmerove bolesti i svih drugih vrsta demencija i njihovim porodicama, u skladu sa Statutom Udruženja.

Udruženje će naročito raditi na:

• Pomaganju da se uobliče socijalne i zdravstvene politike i programi delovanja u odnosu na obolele od Alchajmerove bolesti i svih drugih vrsta demencija i u odnosu na njihove porodice i one koji su u riziku,

• Razvoju nedostajućih servisa i usluga na nivou lokalne zajednice za obolele njihove neformalne negovatelje

• Podizanju profesionalnih kompetencija stručnjaka iz institucija sistema i aktivista udruženja, koji rade sa/za obolele od ove bolesti.

• Podizanju kompetencija i savetovanju neformalnih negovatelja obolelih

• Širenju informacija i podizanju nivoa svesti javnosti o pitanjima važnim za prevenciju oboljenja i problema koje ona nose

• Uključivanju osoba koje imaju blage kognitivne poremećaje u planiranje programa za njih i u zagovaračke inicijative za njihovu dobrobit.

Osnivači

SUAB-cvet

Nadežda Satarić

Magistar socijalne politike

Dragan Pjevač

Advokat

Aleksandra Jovanović

Novinarka

Smiljana Kostić

Docent doktor

Članovi

SUAB-cvet

Vuk Milošević

Specijalista neurologije

Marina Malobabić

Psiholog

Jelena Antović

Diplomirani filolog

Dr Maja Gajić-Kvaščev

Viši naučni saradnik

Anđelija Aranđelović

Docent doktor

Goran Đurašinović

Advokat

Bojana Toljić

Poslovni sekretar

Slađana Pavković

Radni terapeut

Mirjana Cikota

Diplomirani ekonomista

Volonteri

SUAB-cvet

Mediji o nama

SUAB-cvet