Anđelija Aranđelović

Docent doktor

Anđelija Aranđelović, rođena je 1983. godine u Nišu. Medicinski fakultet u Nišu, odsek farmacije, završila je 2008. godine, a specijalizaciju iz farmaceutske zdravstvene zaštite 2012. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Doktorsku disertaciju iz oblasti javnog zdravstva odbranila je 2018. godine na Università Cattolica del Sacro Cuore u Rimu. Tema koju obrađuje u svojoj disertaciji je: „Upravljanje dugoročnom negom starijih i nemoćnih lica“. Trenutno pohađa Executive MBA (Master of Business Administration) program pri Quantic School of Business and Technology sa sedištem u Vašingtonu, USA.

 

Posle završetka osnovnih studija, provela je šest godina u Apoteci Niš na mestu farmaceuta. Za to vreme završava specijalističke studije iz oblasti farmaceutske zdravstvene zaštite i sprovodi dva istraživanja vezana sa informisanost starijih lica u programu službe za kućno lečenje, medicinsku negu i palijativno zbrinjavanje o neželjenim dejstvima lekova za ublažavanje bolova, kao i o informisanosti onkoloških pacijenata o konstipaciji kao posledici upotrebe određenih lekova.

 

Za vreme doktorskih studija sarađuje sa regionalnom zdravstvenom agencijom Toskane na razvoju indikatora koji imaju za cilj proveru rada sistema dugoročne nege starijih nemoćnih lica. U Beču je 2017. godine boravila kao gostujući istraživač pri European Center for Social Welfare Policy and Research gde radi na projektu istraživanja uticaja različitih modela organizacije domova za stare na socijalnu mrežu korisnika i njihovu samoprocenu zdravstvenog stanja. Svoju karijeru nastavlja kao istraživač pri Mančester univerzitetu gde učestvuje na realizaciji više projekata o mentalnom zdravlju i demenciji.

 

Anđelija se uključila u Srpsko udruženje za Alchajmerovu bolest u želji da svoje znanje iz oblasti organizacije nege starijih i nemoćnih lica prenese i time doprinese poboljšanju sistema organizacije zdravstvene i socijalne pomoći kako ljudima sa Alchajmerovom bolešću tako i njihovim porodicama.

 

Svi članovi našeg društva zaslužuju i imaju pravo na dostojanstvenu starost.