Besplatan kurs na engleskom Preventing Dementia (Prevencija demencije)

“Preventing Dementia” (Prevencija demencije) je masivan otvoren online kurs (MOOK) koji nudi visoki kvalitet informacija i sadržaja u vezi sa najnovijim istraživanjima o demenciji kada su u pitanju faktori rizika kao i strategije smanjivanja nekih of faktora rizika.

 

Kurs je koristan kako za zdravo stanovništvo, tako i za obolele kako bi smanjili neke od faktora rizika i pokušali da uspore razvoj demencije.

Sva znanja se temelje na najboljoj dosadašnjoj evidenciji do koje se došlo kroz veliki broj istraživanja sprovedenih u velikom broju istraživačkih svetskih centara. Kurs se dotiče i nekih pojava koje se tek ispituju, ali je to predstavljeno kritički sa svim do sada pokazanim dobrim i lošim stranama.

Kurs “Preventing Dementia” je napravljen za svakog bez obzira na nivo obrazovanja. Kurs je besplatan i može se pratiti u bilo koje doba dana u periodu od 10. oktobra do 22. novembra 2021. godine. Kurs je podeljen u četiri tematska sadržaja:

1) Može li se demencija sprečiti?

2) Faktori rizika – Nije sve u našoj glavi!

3) Zdrav i aktivan duh

4) Intervencije u prevenciji.

Prvi tematski sadržaj se bavi uvodom u demenciju i kratkim pregledom osnovnih bolesti koje dovode do demencije, osnovnim promenljivim i nepromenljivim faktorima rizika, ulogom genetike u faktorima rizika, i kako se faktori rizika mogu proračunavati kod određene osobe ili kod jedne grupe stanovništva.

Drugi tematski sadržaj se bavi dokazima koje pokazuju vezu između vaskularnih faktora rizika i demencije, uticajem fizičke aktivnosti, ishrane, pušenja i alkohola na demenciju.

Treći tematski sadržaj se bavi dokazima koji pokazuju vezu između faktora životnog stila i demencije, depresijom kao faktorom rizika za razvoj demencije, ulogom učenja i obrazovanja u razvoju demencije i konceptom kognitivnih otpornosti i mogućnosti da se kognitivne sposobnosti sačuvaju.

Četvrti tematski sadržaj se bavi glavnim strategijama u sprečavanju demencije na individualnom i populacionom nivou, promoviše zdravi način života, daje ideje šta se može uraditi da se individualni rizik za dobijanje i razvijanje demencije smanji i prikazuje trenutna istraživanja u ovoj oblasti.

Na ovaj kurs se možete upisati do 22. oktobra, kurs je besplatan i ne postoje nikakvi uslovi, osim da se registrujete kao polaznik. To podrazumeva da imate svoju ili e-mail adresu koju možete da koristite i kompjuter ili mobilni telefon. Ipak, da biste mogli da pratite kurs neophodno je da razumete engleski.

Sva predavanja i razgovore imate i u usmenoj i u pisanoj formi. Od polaznika se ne zahteva nikakvo usmeno korišćenje engleskog. Posle svakog tematskog sadržaja polažete kviz. On može da se polaže neograničeni broj puta, dokle god ne se znanje ne usvoji i time prođe kviz. To je dobar način učenja jer uvek postoji prilika da se polaznik kursa vrati na ono što nije naučio, da pročita i ponovo popunjava kviz.

Postoji mogućnost diskusija i postavljanja pitanja što je takođe sve u pismenoj formi. Za svaki od ovih tematkih sadržaja potrebno je dva do tri sata da se pređe.

Kurs Preventing Dementia

Module 1 – Can Dementia Be Prevented?

 • Key concepts in dementia prevention
 • Definition of dementia and introduction to the diseases that cause dementia
 • The impact of dementia across the globe
 • The major non-modifiable and modifiable risk factors for dementia
 • The impact of genetics on dementia risk
 • How dementia risk is measured at individual and population levels

Module 2 – Dementia Risk – It’s Not All in Your Head

 • Evidence supporting links between key vascular risk factors and dementia
 • The impact of physical activity and diet on dementia risk
 • The impact of smoking and alcohol on dementia risk

Module 3 – A Healthy and Active Mind

 • Evidence supporting links between key lifestyle factors and risk of dementia
 • Impact of depression on dementia risk
 • Impact of education on dementia risk
 • Concept of cognitive reserve

Module 4 – Interventions for Prevention

 • Key strategies for prevention at the individual and population level
 • Encouraging healthy behaviours
 • What you can do to reduce your risk of dementia
 • Current research initiatives in dementia prevention

Frequently Asked Questions

Za više informacija i prijavu: Preventing Dementia

Fotografija: Pexels sa Pixabay