Otvara se Dnevni boravak za obolele od demencije u Beogradu

Od 17. juna 2021. godine u Beogradu, u prostorijama Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom Novi Beograd (Mesna zajednica Gazela, Bulevar Milutina Milankovića 34), Amity i Srpsko udruženje za Alchajmerovu bolest, počinju da pilotiraju uslugu Dnevnog boravka za obolele od demencije i Savetovališta za njihove neformalne negovatelje.

Ovo je velika vest za obolele od demencije i članove njihovih porodica, a koji žive u Beogradu. Zagovaranje za uspostavljanje usluge Dnevnog boravka za obolele od demencije u Beogradu traje od ’90-tih godina prošlog veka, ali još uvek, na žalost, to pitanje nije postalo aktuelno za nadležne u lokalnoj samoupravi Beograda, uprkos činjenici da u Beogradu živi više od 20.000 osoba obolelih od demencije.

Rešavanje problema osoba sa demencijom je važno zato što te osobe zbog psihičkih promena koje imaju, zahtevaju pored medikamentoznog lečenja i celodnevno agažovanje drugih lica oko podrške i nege. Kapaciteti državnih i privatnih ustanova za smeštaj odraslih i starijih u Beogradu su svega oko 5.000 mesta, do kojih 1.832 u državnim i oko 3.200 u privatnim domovima. Pomoć u kući koju finansira grad Beograd, koristi oko 2.500 odraslih i starijih korisnika, koji žive sami ili u staračkim domaćinstvima, a kojima je potrebna podrška za normalno funkcionisanje u svom domu. Nedostaju dnevni centri za osobe koje pate od demencije, predah smeštaji za njih, kao i savetovališta za njihove neformalne negovatelje.

Srodnici, ističu brojne probleme i izazove sa kojima se njihove porodice suočavaju tokom negovanja i brige o obolelom članu. U nekim porodicama je poremećena dinamika ranijeg uobičajenog funkcionisanja što rezultira i poremećenim porodičnim odnosima; zapostavljanjem poslovnih obaveza kod zaposlenih članova porodice, naročito žena, koje su najčešće negovatelji (u 80% slučajeva) – ne mogu da prilagođavaju poslovne obaveze sa obavezama nege, ne mogu da rade skraćeno, godišnji odmor koriste za negu obolele osobe, bolovanje mogu dobiti povremeno, na nedelju dana… Usluge pomoći u kući za svoje bolesne članove, porodica ne može da koristi ukoliko žive sa njima u domaćinstvu, a osobe u poodmaklim stadijumima demencije ne mogu da žive same.

Otuda je značajan razvoj usluga baziranih na prepoznatim potrebama obolelih i njihovih članova porodice, pružalaca nege. Amity je u 2020. godini pilotirao uslugu Savetovališta za neformalne negovatelje obolelih od demencije u Kragujevcu, u prostorijama Crvenog krsta i u Čačku, u prostorijama Centra za socijalni rad. Razvijajući uslugu Savetovališta konstatovali smo koliko je neophodna savetodavna podrška porodicama, ali i druge dnevne usluge u zajednici za obolele od demencije i njihove srodnike.

Otuda će ovaj Projekat dati doprinos unapređenju kvaliteta života obolelih od demencije i članova njihovih porodica, neformalnih negovatelja obolelih, pilotiranjem usluge Dnevnog boravka za obolele i Savetovališta za njihove negovatelje. Promovisaćemo značaj preraspodele neplaćenog negovateljskog rada, unutar porodice i između porodice i lokalne zajednice. Organizovaćemo konferenciju za medije 21. septembra, povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv Alchajmerove bolesti.

Uslugu Dnevnog boravka za obolele od demencije iz Beograda pilotiraćemo u prostorijama već pomenutog Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom Novi Beograd, kroz kreiranje i realizaciju sadržaja aktivnosti za obolele. Dnevni boravak će funkcionisati jednom nedeljno, od 17. juna 2021 – svakog četvrtka od 16 do 19 časova.

Kroz usluge koje budemo pružali u Savetovalištu, radićemo na unapređenju znanja, veština i senzibilisanosti članova porodice, neformalnih negovatelja, za negu obolelih i njihov bolji kvalitet života, kroz pružanje psihosocijalne podrške i savetovanje porodica obolelih iz Beograda u prostorijama Dnevnog boravka, jednom mesečno, zatim putem internet platformi jednom mesečno i putem prijema korisnika u Amity kancelariji, svakog radnog dana, kao i putem telefona i imejla. Na ovaj način, uslugu savetovanja moći će da koriste srodnici obolelih iz cele Srbije.

Pozivamo sve zainteresovane za korišćenje usluga Dnevnog boravka i Savetovališta, da se jave putem telefona: 011/66-71-523, svakim radnim danom od 9 do 17h ili putem mejla: nada@amity-yu.org ili suab.srbija@gmail.com

Podršku za realizaciju ovog Projekta dobili smo od Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.