Ekonomska vrednost neplaćenih poslova staranja u Srbiji

Žene u Srbiji provode u proseku dvostruko više vremena dnevno od muškaraca u neplaćenim poslovima staranja i poslovima u domaćinstvu (4 sata i 36 minuta naspram 2 sata i 5 minuta muškarci). Ovim se ograničava njihovo vreme za plaćeni rad, obrazovanje i slobodno vreme. Time se dodatno pogoršava njihov rodno zasnovani nepovoljni socioekonomski položaj. U istraživanjima, 96% žena kao razlog za skraćeno radno vreme navodi brigu o deci i drugim licima, dok samo 4% muškaraca tvrdi to isto. Takođe, 7% žena navodi brigu o sopstvenoj deci i drugim licima kao razlog neaktivnosti na tržištu rada, dok nijedan muškarac nije to naveo. Ako se sabere plaćeni i neplaćeni rad u toku dana žene rade jedan sat dnevno više od muškaraca.

Ovo su samo delići iz Rodne analize ekonomske vrednosti neplaćenih poslova staranja koji je sprovela programska kancelarija UN Women u Srbiji. Analiza je objavljena u dokumentu Ekonomska vrednost neplaćenih poslova staranja u Republici Srbiji, koju možete preuzeti na linku