Goran Đurašinović

Advokat

Rođen 1962. godine u Beogradu. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1988. godine. U advokaturi 29 godina i to 2 godine u svojstvu advokatskog pripravnika te 27 godina u svojstvu advokata.

 

Stara se o majci koja je obolela od demencije krajem 2017. godine kada je od strane ordinirajućeg psihijatra konstatovana dijagnoza Dementio senilis s tim da su se prve naznake predmetne bolesti pojavile pre desetak godina.

 

Trenutno stanje Goranove majke predstavlja stanje teške demencije koje uzrokuje nemogućnost samostalnog života i staranja. Zato se Goran krajem 2020. godine preselio iz svog stana, u kojem je živeo sa svojom porodicom. u stan svoje majke kako bi se o njoj starao.

 

S obzirom da je na osnovu ličnog iskustva upoznat sa teškoćama i izazovima sa kojima se suočavaju kako oboleli od Alchajmerove bolesti i demencije, tako i članovi njihovih porodica koji se o njima staraju, priključio se Srpskom udruženju za Alchajmerovu bolest u želji da, shodno svojim mogućnostima, pruži potrebnu pravnu pomoć Udruženju, obolelim članovima udruženja, kao i članovima njihovih porodica.