Dr Maja Gajić-Kvaščev

Viši naučni saradnik

Maja Gajić-Kvaščev rođena je 1973. godine u Požarevcu. Završila je Fizički fakultet u Beogradu. Magistrirala je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, a 2013. godine doktorirala na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu. Zaposlena je u Institutu za nuklearne nauke Vinča. Voli svoj posao i nauku.

Najbolje se oseća kao majka Tanje i Dunje. Suprug Goran joj je najveća inspiracija i podrška.

O ocu Dragutinu, profesoru u penziji, uz čiju je podršku kroz život išla hrabo i istrajno, kome je dijagnostifikovana demencija, brine Majina majka Dušanka, topao, nesebičan i bespoštedan borac za dobro porodice.

Na putu traženja pomoći i za oca i za majku, naišla sam na izuzetno obrazovane, neobično strpljive i dobronamerne ljude iz Srpskog udruženja za Alchajmerovu bolest, spremne da saslušaju, pomognu, pruže savete.

Iako nemam nikakvo medicinsko obrazovanje imam ogromnu želju da pomognem Udruženju, jer je ovo jedina istinska i prava pomoć svima koji su se susreli s izazovom nege obolelog od demencije.