Marina Malobabić

Psiholog

Rođena je 1990.godine u Nišu. Diplomirala je 2015.godine na Filozofskom fakultetu – odsek psihologija. Diplomu master psihologa je stekla 2018.godine na istom fakultetu, gde je danas doktorand doktorskih akademskih studija psihologije. Na Klinici za neurologiju Univezitetskog Kliničkog centra Niš radi od 2017.godine, gde je posvećena radu sa osobama obolelim od demecija i njihovim negovateljima. Svoje znanje i iskustvo u oblasti neuropsihologije je stekla kroz veliki broj edukacija i rad u Kabinetu i Ambulanti za kognitivne poremećaje UKC Niš. Autor je i koautor radova iz oblasti neuropsihologije. Edukovana je i radi kao bihejvioralno-kognitivni terapeut na superviziji. Članica udruženja od 1. septembra 2021