Naša prva volonterka doktorka Anđelija

Ponosni smo što već imamo prijave za volonterski doprinos Udruženju i što je naša prva volonterka

Anđelija Aranđelović, rođena je 1983. godine u Nišu. Medicinski fakultet u Nišu, odsek farmacije, završila je 2008. godine, a specijalizaciju iz farmaceutske zdravstvene zaštite 2012. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Doktorsku disertaciju iz oblasti javnog zdravstva odbranila je 2018. godine na Università Cattolica del Sacro Cuore u Rimu. Tema koju obrađuje u svojoj disertaciji je: „Upravljanje dugoročnom negom starijih i nemoćnih lica“. Trenutno pohađa Executive MBA (Master of Business Administration) program pri Quantic School of Business and Technology sa sedištem u Vašingtonu, USA.

Kao istraživač pri Mančester univerzitetu učestvuje na realizaciji više projekata o mentalnom zdravlju i demenciji.

Anđelija se uključila u Srpsko udruženje za Alchajmerovu bolest u želji da svoje znanje iz oblasti organizacije nege starijih i nemoćnih lica prenese i time doprinese poboljšanju sistema organizacije zdravstvene i socijalne pomoći kako ljudima sa Alchajmerovom bolešću tako i njihovim porodicama.

Njen stav je da svi članovi našeg društva zaslužuju i imaju pravo na dostojanstvenu starost.