Obaveštenje o promeni adrese

Poštovane/i,
Obaveštavamo Vas da je Srpsko udruženje za Alchajmerovu bolest (SUAB), PIB: 111917761, matični broj: 28300719 promenilo poslovno sedište.

Na osnovu registracione prijave, APR je doneo rešenje o usvajanju podataka BU 4297/2024.

Nova adresa Udruženja je: Aleksinačkih rudara 51/11, 11070 Beograd (Novi Beograd).

Kontakt telefoni Udruženja su: +381 11 319-29-00 i mobilni: +381 63 8-108-600.

Molimo Vas da uskladite nove podatke u skladu sa rešenjem.