Podrška porodicama obolelih od demencije i obolelima

Ovaj projekat smo realizovali u periodu od 14. jula do 1. decembra 2023. godine, pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.

Suština (generalni cilj) ovog Projekta, koji smo realizovali u partnerstvu sa Udruženjem „Laris“ iz Čačka i Udruženjem za Alchajmerovu bolest Niš je da damo doprinos unapređenju kvaliteta života i dostojanstva obolelih od demencije i članova njihovih porodica, kao i drugih neformalnih negovatelja obolelih u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Čačku, kao i drugim gradovima/opštinama u Srbiji. Postavili smo tri specifična cilja

Projekta i to:
Specifični cilj 1: Poboljšano opšte stanje obolelih i raste njihovo samopouzdanje, kroz učešće na radionicama za obolele u Beogradu, na kojima se upražnjava radna terapija, muziko terapija i fizičke vežbe.
Specifični cilj 2: Unapređena znanja, veštine i senzibilisanost članova porodice i drugih neformalnih negovatelja, za negu obolelih i njihov bolji kvalitet života, kroz pružanje psihosocijalne podrške i savetovanje porodica obolelih iz Beograda i ostalih gradova i opština u Srbiji i putem javnih tribina u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i u Čačku.
Specifični cilj 3: Povećana senzibilisanost javnosti i donosioca odluka za specifične izazove obolelih od demencije i članova njihovih porodica, i značaj razvoja dnevnih usluga u zajednici, kao i za značaj prevencije demencije, kroz održavanje konferencija za medije, davanje izjava za medije i gostovanja u medijima i kroz objave na sajtu i društvenim mrežama SUAB-a.

Aktivnosti koje smo po projektu planirali da realizujemo bile su:

  1. Izrada i distribucija edukativno-promotivnog materijala;
  2. Realizovanje tročasovnih radionica za obolele od demencije u Beogradu, jednom nedeljno, tokom pet meseci za vreme trajanja projekta.
  3. Realizovanje usluge Savetovališta kroz pružanje psihosocijalne podrške porodicama i drugim neformalnim negovateljima obolelih od demencije iz cele Srbije, tokom celog projektnog ciklusa
  4. Realizovanje osam tribina, po dve u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i u Čačku, za srodnike obolelih i opštu javnost na dve teme: „Izazovi i problemi sa kojima se suočavaju oboleli od demencije i članovi njihovih porodica i kako do održivih rešenja“ a druga tema: „Prevencija demencije“.
  5. Sprovođenje kampanje podizanja svesti javnosti i donosioca odluka o specifičnostima izazova i problema obolelih od demencije, i o značaju razvoja dnevnih usluga u zajednici za obolele i članove njihovih porodica, kroz realizaciju po jedne konferencije za medije u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i u Čačku, zatim putem gostovanja i davanja izjava za medije, kao i putem objava na društvenim mrežama SUAB-a i putem ažuriranja istih.

Tokom trajanja projekta, realizovali smo sledeće aktivnosti i postigli ove rezultate:

  • Osmislili smo i izradili promo i edukativne materijale, koje smo koristili tokom celog projektnog ciklusa: 1 rolap; 100 lifleta, 200 brošura; podeljeno 100 lifleta i 200 brošura korisnicima naših usluga i potencijalno zainteresovanima za temu; rolap smo koristili na svim javnim događajima (konferencijama i tribinama), čime smo doprineli vidljivosti i Ministarstva koje je finansiralo Projekat.
  • Prema planu realizovali smo uslugu tročasovnih radionica za obolele od demencije u 22 termina (svakog četvrtka od 16 do 19 sati u prostorijama Mesne zajednice Gazela na Novom Beogradu). Usluge je koristilo 12 osoba obolelih od demencije iz Beograda. Za svakog učesnika je pravljen individualni plan tretmana, u kome je upražnjavao neku od radnih aktivnosti, učestvovao u muzikoterapiji, art terapiji, socio terapiji ili drama terapiji. Kroz ovako osmišljene aktivnosti, tokom kojih smo priređivali i posluženje za učesnike, verujemo da su oni makar malo popravili kvalitet života i da je usporeno propadanje njihove motorike i drugih preostalih kapaciteta. Usluge je, pored jednog plaćenog stručnjaka, pružalo još sedam stručnjaka/volontera, koji su doprineli kvalitetu i sadržaju aktivnosti sa 93 sata angažmana.
  • Realizovali smo usluge savetovališta kroz pružanje psihosocijalne podrške članovima porodica i drugim neformalnim negovateljima obolelih, putem prijema u prostorijama gde se realizuju radionice ili u kancelariji SUAB-a, putem telefona ili putem mejla odnosno društvenih mreža. Uslugu savetovališta koristili su članovi 67 porodica obolelih i drugih negovatelja iz 14 različitih opština/gradova u Srbiji, čime su unapredili svoja znanja, veštine i senzibilisanost za negu obolelih i njihov bolji kvalitet života u kućnim uslovima i ostvarili su neka od prava koja oboleli imaju; srodnici čije su drage osobe koristile usluge Dnevnog boravka, su dobili malo vremena za sebe i za predah od celodnevne brige za obolelog.
Konferencija za medije u NSadu 22sept2023
  • Realizovali smo osam tribina, po dve u četiri grada u Srbiji (u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i u Čačku), na dve teme. Prva tema je bila „Prevencija demencije“ a druga „Izazovi i problemi sa kojima se susreću oboleli i porodice koje brinu o njima i kako do održivih rešenja“. Tribine na prvu temu smo realizovali tokom septembra, kada smo praktično ceo mesec vodili kampanju o značaju prevencije demencije i time smo i obeležili Svetski dan borbe protiv Alchajmerove bolesti. Tribine na drugu temu smo realizovali tokom novembra. Učešće na istima uzelo je 260 osoba, koje su imale priliku da se informišu ili unaprede znanja i veštine u vezi sa prevencijom demencije i nekim tehnikama sindroma izgaranja, o postupanju, nezi i komunikaciji sa obolelim osobama. Zainteresovani su mogli da se upute kako ostvariti prava iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite i slično.
  • Sproveli smo uspešnu kampanju podizanja svesti opšte i stručne javnosti i donosioca odluka o specifičnostima izazova i problema obolelih od demencije i srodnika koji brinu o njima, kao i o značaju prevencije demencije. Verujemo da je povećan nivo senzibilisanosti oko pola miliona osoba iz opšte i stručne javnosti o značaju prevencije i razvoja usluga u zajednici za obolele i članove njihovih porodica. Sve smo ovo uradili kroz realizaciju četiri konferencije za medije, kroz gostovanja i davanja izjava za medije ili kroz objavljivanje tekstova na sajtu SUAB ili objave na fejsbuk strani. Imali smo 47 objava u medijima, devet objava na sajtu SUAB-a i 30 objava na fejsbuk strani Udruženja. Posebno smo ponosni što smo imali četiri gostovanja na tri TV stanice sa nacionalnom frekvencijom (TV Happy, TV Prva i RTV Vojvodina) u trajanju od skoro sat vremena i dva gostovanja u dve emisije na Radio Beogradu 1 (Doživeti stotu i Magazin na Prvom) u ukupnom trajanju od skoro 40 minuta. Između ostalih tekstove o našim aktivnostima i sa kampanje objavili su i časopis Glas osiguranika, kao i dnevne novine Večernje novosti.

Deo naše kampanje prevencije demencije bila je i saradnja sa kompanijom Worldwide Clinikal Trials, koja se bavi kliničkim istraživanjima, između ostalog i demencija. Njihovi zaposleni su učestvovali 21.septembra 2023. na Beogradskoj poslovnoj trci na Adi Ciganliji noseći brendirane majice sa logoima svoje firme i SUAB-a. Svrha ovog događaja, na kojem je ove godine u Beogradu bilo 7.500 učesnika, je širenje svesti o zdravlju i zdravim životnim stilovima.