Klub prijatelja Srpskog udruženja za Alchajmerovu bolest (SUAB)

Srpsko udruženje za Alchajmerovu bolest (SUAB) čine srodnici osoba sa demencijom, kao i zdravstveni i socijalni radnici koji se bave ovom problematikom. Povezuje nas uverenje da svaka osoba koja živi sa demencijom ima pravo na pravovremenu dijagnozu, pravo na negu i lečenje, koji odgovaraju njenim potrebama, kao i pravo na dostojanstven tretman i podršku, kako bi im se obezbedili uslovi da imaju najbolji mogući kvalitet života. Mi, članovi SUAB-a, delimo uverenje i rešenost da smo kao društvo (ili zajednica u celini) dužni da im takve uslove i obezbedimo.

Prijatelji SUAB-a su pojedinci i firme koji prepoznaju i cene naš rad i zajedno sa nama doprinose stvaranju boljih uslova da osobe sa demencijom nastave da žive u svojoj kući/stanu i u svojoj lokalnoj zajednici, u kojoj su razvijene dnevne usluge koje podržavaju osobe sa demencijom, kao i srodnike/neformalne negovatelje koji brinu o njima.

Put za stvaranje boljih uslova za osobe sa demencijom i njihove srodnike u Srbiji je prepun izazova. Prema procenama u Srbiji sa demencijom živi oko 140.000 osoba (od kojih više od 30.000 u Beogradu), a ona pogađa još najmanje 420.000 srodnika tih osoba. Međutim, postoje samo dva dnevna boravka u zajednici – u Subotici i Kragujevcu, koje finansiraju lokalne samouprave, i radionice i savetovanja koje obezbeđuje SUAB u Beogradu. Dakle, resursi za rad na unapređenju kvaliteta njihovih života su krajnje ograničeni i sporadični.

Ovim putem vas pozivamo da podržite naš rad i priključite se Klubu prijatelja SUAB-a. Svojim pristupom Klubu prijatelja SUAB-a, omogućavate nam da:

  • Razvijamo nedostajuće dnevne usluge u zajednicama za osobe sa demencijom.
  • Pružamo psihosocijalnu i savetodavnu podršku obolelima i srodnicima koji brinu o njima i da edukujemo stručne radnike i njihove saradnike koji pružaju usluge osobama sa demencijom u ustanovama socijalne zaštite.
  • Širimo informacije i podižemo nivo svesti javnosti o pitanjima važnim za prevenciju obolevanja od ove bolesti, i radimo kako na smanjenju stigme i rizika od demencije tako i na inkluziji obolelih da žive kvalitetno koristeći svoje preostale kapacitete.

Postanite član Kluba prijatelja SUAB-a! Vaše mesečne/periodične ili godišnje donacije predstavljaju temelj za dostojanstveniji život osoba sa demencijom koje žive u Srbiji i srodnika koji o njima brinu.

Uplate možete vršiti na račune:

  • dinarski račun SUAB-a broj 205-358854-32, NLB Komercijalna banka
  • devizni račun SUAB-a broj: 205-0070800054247-50, NLB Komercijalna banka
    IBAN RS35205007080005424750
    SWIFT/BIC: KOBBRSBG

Primalac: Srpsko udruženje za Alchajmerovu bolest, Pariske komune 1/12, Novi Beograd, Beograd, Srbija

Svrha uplate: Donacija za aktivnosti SUAB-a (šifra plaćanja za gotovinske dinarske uplate 187, a za bezgotovinske uplate 287).

Pristupnica za članstvo za FIZIČKA LICA

Pristupnica za članstvo za PRAVNA LICA

Foto 1 “Lepota starenja 2”: Milan Bašić

Foto 2 “Lepota starenja 3”: Branislav Brkljačić