Slađana Pavković

Doktorant

Slađana Pavković je rođena u Kladovu 1969. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2000. godine na smeru za Filozofiju I radila na funkciji sekretara Srpskog Filozofskog Društva dugi niz godina uz ostale angažmane u prosveti, kulturi I umetnosti. Od 2011. godine Slađana živi i radi u Australiji, gde prvo završava Koledž za Radnu Terapiju a onda upisuje na Medicinskom fakultetu u Tasmaniji odsek za Brigu o Demenciji (Wicking Dementia Research and Education Centre) i paraleno radi kao radni terapeut a kasnije I na drugim poslovima na polju brige o demenciji I studira. Odluka da promeni zanimanje sa dolaskom u Australiju dolazi od porodične istorije sa majčine linije gde se sreće I sa demencijom svoje tetke koja je dijagnozirana posle puno muka sa frontalnom degeneracijom u 55 godini. Posle deset godina I njena majka pokazuje simptome demencije, ali tada Slađana ima već obrazovanje I radno iskustvo I postaje podrška na daljinu I trenira svoju sestru u nefarmakološkim terapijama I komunikaciji što olakšava negu majke, koja je živela kvalitetan život.

 

Slađana je sada predavač na odseku Briga o Demenciji (Wicking Dementia Research and Education Centre). Pre nego što je započela svoj doktorat “Briga i prodrška posle dijagnose demencije u Australijskim Kognitivnim klinikama”, i počela da radi kao predavač, odbranila je magistarsku tezu “Javno mišljenje o krvnom testu za rano otkrivanje neurodegenerativnih bolesti”.

 

Slađana ima više od 10 godina iskustva kao radni terapeut u ustanovama za demenciju i dnevnim centrima za demenciju kod mladjih od 65. Sladjana je takodje radila kao Savetnik za demenciju u nacionalnoj instituciji “Dementia Australia”, gde je uz edukaciju i individualnu psihološku podršku ljudima koji žive sa demencijom i njihovim porodicama vodila i nekoliko grupa podrške za porodične negovatelje i kofi klubove za osobe sa demencijom. Bila je kordinator jednog od prvih centara Meeting Centre Support Programme u Australiji, koji je kombinacija dnevnog centre, socijalnog kluba i terapeutskog centra za nefarmakološke terapije.

 

Slađana trenutno završava svoj doktrat, radi na radovima za objavljivanje i uz to je aktivna u zastupanju ljudi sa demencijom i njihovih familija u javnosti. U svoja istraživanja Slađana uljučuje ljude sa demencijom i familije ne samo kao učesnike nego i kao ko-istraživače, što je novi standard u istraživanju na ovom polju, jer kako ljudi koji žive sa demencijom i njihovi negovatelji kažu “Ništa o nama bez nas”.