Smiljana Kostić

Docent doktor

Smiljana Kostić, rodj. Popović, rođena 1972. godine u  Beogradu.

Medicinski fakultet u Beogradu završila je 1998.god , a specijalizaciju iz neurologije 2004. god. u Vojnomedicinskoj akademiji gde i dalje radi kao specijalista-neurolog.  Doktorsku disertaciju iz oblasti neuronauka odbranila je 2016.godine i u zvanju je docenta na Medicinskom fakultetu Univerziteta odbrane u Beogradu. Posebno interesovanje iskazala je za oblast kognitivne neurologije i nakon završene edukacije u Sloveniji 2010. god., u svojoj kliničkoj praksi, posvećena je i radu sa pacijentima koji boluju od demencije. Uključena je u istraživački rad i programe edukacije lekara i drugih profesionalaca u ovoj oblasti. U okviru stručnog usavršavanja aktivno je učestvovala na brojnim naučnim skupovima, kongresima i simpozijumima, u zemlji i inostranstvu. Član je Neurološke sekcije Srpskog lekarskog društva, Društva neurologa Srbije,