Članice SUAB-a učestvovale na treningu „How to set up an effective Alzheimer association“ u Londonu, UK 15-18 Avgust, 2023.godine

Dve predstavnice Srpskog udruženja za Alchajmerovu bolest (SUAB) su učestvovale u trening programu Alzheimer University „How to set up an effective Alzheimer association“ u Londonu, Ujedinjeno Kraljevstvo, od 15. do 18. avgusta 2023. godine u organizaciji Alchajmer Univerziteta i ADI (Alzheimer’s Disease International). Predstavnice SUAB-a bile su Malobabić Marina iz ogranka “Udruženje za Alchajmerovu bolest Niš” (UAB-Niš) i Mitrović Marić Milica iz ogranka “Udruženje za Alchajmerovu bolest Novi Sad” (Alchajmer NS). Sa srpskim predstavnicama, programu su prisustvovali i predstavnici udruženja iz još četiri države: St.Vincent and Grenadine, Grenade, St.Lucia i Bocvane.

Alzheimer’s Disease International (ADI) je ogranizacija koja je osnovana 1984. godine i pokroviteljska je organizacija 105 udruženja za Alchajmerovu bolest i udruženja za demenciju širom sveta. Predstavnici su Svetske zdravstvene organizacije (SZO), Ujedinjenih Nacija (UN) i drugih globalnih i regionalnih tela. Veruju da borba sa demencijom zahteva napore na globalnom, regionalnom i lokalnim nivoima, pa se tako zalažu na multilateralnom, bilateralnom i regionalnom nivou. Rade na osnaživanju nacionalnih udruženja za Alchajmerovu bolest i demencije da se zalažu za demenciju kao nacionalni prioritet, podižu svest i pružaju negu i podršku osobama sa demencijom i njihovim partnerima u nezi. Globalno, nastoje da usredsrede pažnju na demenciju, održavaju je kao globalni zdravstveni prioritet, vode kampanje za bolju politiku zemalja i podstiču ulaganja i inovacije u istraživanju demencije. Njihov rad na osnaživanju udruženja za Alchajmer i demencije uključuje Alchajmerov Univerzitet, seriju praktičnih radionica koje imaju za cilj izgradnju i jačanje kapaciteta u zagovaranju i politici, uz brigu i podršku osobama koje žive sa demencijom, njihovim negovateljima i porodici.

Nakon što je SZO usvojila Globalni akcioni plan za odgovor javnog zdravlja na demenciju u 2017. godini, ADI je nastavilo da radi sa članovima kako bi osigurao da sve zemlje u svetu implementiraju i finansiraju akcione planove za demenciju i prate njihovu efikasnost.

ADI održava dvogodišnju globalnu konferenciju koja je najduža globalna konferencija o demenciji. Konferencija je jedinstven multidisciplinarni događaj koji ujedinjuje ljude zainteresovane za demenciju iz celog sveta. Svakog septembra ADI koordinira globalnu kampanju podizanja svesti za Svetski mesec Alchajmerove bolesti, sa posebnim fokusom na Međunarodni dan borbe protiv Alchajmerove bolesti 21. septembra. Mesec i kampanju podržavaju članovi i partneri na globalnom nivou, i podižu preko potrebnu svest za borbu protiv stigme demencije.

ADI je izdavač Svetskog izveštaja o Alchajmeru, glavnog kreatora socio-ekonomskog sadržaja o demenciji na globalnom nivou, i pruža komentare i informacije o razvoju istraživanja, nauke, lečenja, nege i inovacije. Imaju za cilj da olakšaju i podstaknu istraživanje i inovacije, uključujući negu, prevenciju, sistem zdravstvene zaštite, epidemiologije, javnog zdravlja i efikasnih tretmana. Njihova vizija je prevencija faktora rizika, briga i “Uključivanje danas, a lek sutra”.

Njihov program za razvoj članstva je dizajniran da pomogne u podršci Udruženja za Alchajmerovu bolest i drugih demencija u nastajanju da se razvijaju i jačaju kao organizacije, u cilju ispunjavanja kriterijuma za članstvo i da postanu zvanični član ADI u roku od dve godine od početka procesa.

Na treningu na kome su učestvovale predstavnice SUAB-a, renomirani predavači i članovi ADI-a su govorili o tome kako da se kontinuirano radi na podizanju svesti o Alchajmerovoj bolesti i demencijama u državama razvoja članstva, kroz stvaranje identiteta Udruženja, promociju putem socijalnih mreža i medija, organizacionih strategija, kampanje i zauzimanje za ljude sa demencijom i njihove porodice, komunikaciju, zatim osnivanje grupa podrške za osobe sa demencijom i za njihove negovatelje, kao i angažovanjem volonterskog rada. Govorilo se o postavljanju ciljeva, pisanja strateškog plana za dve godine sa evaluacijom ostvarenja ciljeva nakon 6, 12 i 18 meseci.

Tokom trening programa se govorilo o načinima kako efikasno voditi Udruženje.

Naše predstavnice su iskoristile priliku da govore o aktuelnoj situaciji u Srpskom udruženju za Alchajmerovu bolest i ograncima u Nišu i Novom Sadu.
Benefiti koje bi SUAB mogao imati od članstva u ADI jesu da postane deo Globalne organizacije za članstvo koju čini jedinstvena globalna mreža 105 Udruženja za Alchajmer i demencije, da postane učesnik na međunarodnim događajima, dobije glas od globalnog uticaja i učestvuje u istraživanjima demencija.

Alzheimer Disease International je sertifikovao naše predstavnice Marinu i Milicu u domenu “Organizovanja efikasnog udruženja za Alchajmerovu bolest” i pružio im nezaboravno iskustvo i znanje koje će ubuduće deliti sa svojim saradnicima u okviru SUAB-a i njegovih ogranaka u Nišu i Novom Sadu.