O mogućnostima koje nudi umetnost kada je u pitanju briga o osobi sa demencijom ili Alchajmerovom bolešću govori emisija nemačke kompanije DAK Gesundheit. Ljubaznošću gospođa Mare Brikhof i Sofi Rozentreter, koja je i autorka emisije, kao i gospodina Milorada Pajovića dobili smo pravo da nekoliko emisija...