alchajmer

O volonterskom radu

Volonterski rad je dobrovoljno angažovanje pojedinca ili grupe ljudi da pružaju usluge ili obavljaju neke aktivnosti od opšteg interesa, za opšte dobro ili dobro drugih ljudi. Volonteri čine korist, ne samo drugima, kojima pomažu, već i za sebe, jer stiču nova iskustva, profesionalne veštine, nova poznanstva i imaju osećaj ličnog zadovoljstva i ispunjenosti. Za studente ili mlade koji su završili školu, a teško dobijaju prvi posao zato što poslodavci traže iskustvo, volonterstvo je veoma značajno za građenje radne biografije, u kojoj će prikazati iskustvo koje su stekli volontiranjem.

Ukoliko ste student završne godine Medicinskog fakulteta ili specijalizant, kao i aktivan lekar, a zainteresovani ste da volontirate u Srpskom udruženju za Alchajmerovu bolest možete se javiti da porazgovaramo o načinu vašeg angažovanja. Možete volontirati na način da tri sata nedeljno, u jednom danu, provedete u kancelariji Udruženja, gde ćete dežurati pored telefona, primati pozive porodica koje imaju pitanja i traže savete za svoje obolele, odgovarati na mejlove i pitanja koja su u međuvremenu pristigla. Takođe, možete i iz svog stana/kuće prevoditi tekstove o demencijama i Alchajmerovoj bolesti sa drugih jezika za potrebe Udruženja. Možete učestvovati u istraživanjima koja Udruženje sprovodi i u organizaciji događaja i akcija.