Vuk Milošević

Specijalista neurologije, Naučni saradnik

Rođen je 1976. godine u Nišu. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu diplomirao je 2002. godine. Specijalizaciju iz neurologije završio je 2013. godine. Magistarske studije  završio je 2007. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Doktorsku disertaciju je odbranio 2012. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zvanje naučni saradnik stekao je 2015. godine. Na Klinici za neurologiju Univerzitetskog Kliničkog centra Niš radi od 2006. godine, gde je obavljao funkcije šefa Kabineta za kognitivne poremećaje i Kabineta za kliničku neurofiziologiju. Jedan je od osnivača Centra za kognitivne nauke Univerziteta u Nišu. U kliničkom i istraživačkom radu posvećen je pacijentima obolelim od Alchajmerove bolesti i drugih demencija. Učestvovao je u brojnim programima stručnog usavršavanja u Srbiji i inostranstvu.

Član je Srpskog udruženja za Alchajmerovu bolest od 1. septembra 2021. godine.