Za kvalitetniji život obolelih od demencije

Ovaj mikro projekat smo realizovali pod pokroviteljstvom Crvenog krsta Srbije, u okviru projekta “Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa”, koji je finansiran od strane Evropske unije, Austrijske agencije za razvoj i Austrijskog Crvenog krsta. Naš mikro projekat “Za kvalitetniji život obolelih od demencije” smo realizovali u periodu od 1.novembra 2022. do 31.jula 2023.godine.

Ciljevi našeg mikro-projekta bili su:
Generalni cilj ovog projekta je: Doprinos unapređenju kvaliteta života obolelih od demencije i članova njihovih porodica, neformalnih negovatelja obolelih, u Beogradu i promovisanje značaja primene radno okupacione i rekreativne terapije koja pomaže obolelom da uspori proces napredovanja bolesti i održava ga duže funkcionalnim i socijalno uključenim u zajednicu.

Specifičan cilj 1: Osobama obolelim od demencije biće dostupne radionice sa radno okupacionom terapijom i fizičkom rekreacijom, jednom nedeljno u Beogradu, kroz koje će se poboljšavati njihova koncentracija i duže biti očuvana motorika a i povećava im pouzdanje u grupi sa sličnima.

Specifičan cilj 2: Članovima porodica, neformalnim negovateljima obolelih, biće unapređena znanja za negu obolelih u kućnim uslovima i bolji kvalitet života, kroz pružanje psihosocijalne podrške i savetovanja kao i razmene iskustava sa drugim neformalnim negovatel.

Po projektu, starije osobe obolele od demencije će biti direktni korisnici struktuiranih aktivnosti u radionicama koje za njih budemo organizovali. U jednom trosatnom terminu moći će da učestvuje do 10 obolelih. Njih će dovoditi i odvoditi kući sa radionica njihovi srodnici/neformalni negovatelji. Obolelima će usluge, pored jednog angažovanog socijalnog radnika, pružati i obučeni volonteri koji dolaze iz redova studenata i samih starijih aktivnih i psihički očuvanih ljudi. Njih 10-tak će biti uključeno u ovaj projekat.

Članovi porodica obolelih/neformalni negovatelji će biti direktni korisnici usluga savetovanja a istovremeno i kreatori modela razmene iskustava neformalnih negovatelja radi dodatnog osnaživanja za poslove nege i celodnevne brige o obolelima. Očekujemo da će do 50 njih biti korisnici usluga bilo putem dolaska u prostor gde ćemo realizovati radionice (u prostorije Mesne zajednice Gazela na Novom Beogradu), bilo putem telefonske ili imejl komunikacije. Njima će usluge pružati jedan socijalni radnik, članovi SUAB-a sa iskustvom negovanja obolelog i po potrebi lekar-neurolog.

Tokom celog projektnog ciklusa, u periodu od 1.novembra 2022. do 31. jula 2023, realizovali smo sve planirane aktivnosti:

  • 28 tročasovnih radionica za obolele od demencije (po jedna svakog četvrtka, počev od 10.novembra 2022. do 10. juna 2023.godine), na kojima je učestvovalo ukupno 16 različitih osoba obolelih od demencije (planirana realizacija 28 radionica i učešće ukupno 15 različitih osoba); na radionicama je pomagalo 18 različitih volontera;
  • pružili smo savetodavne usluge za ukupno 84 različitih osoba od početka projekta (projektom planirano savetovanje 50 osoba).
  • vidljivost projekta smo obezbedili kroz 27 objava (gostovanja na TV i radio stanicama i objava na portalima i društvenim mrežama udruženja) od početka projekta i putem plakata sa informacijama o projektu.

Na radionicama za obolele od demencije realizovali smo:

  • radno-okupacione aktivnosti, koje podstiču usmeravanje pažnje korisnika i podstiču njegove senzo-motorne, kognitivne, integrativne i psiho socijalne sposobnosti. Organizuju se mentalne aktivnosti koje stimulišu um, koje podstiču razvoj novih znanja i veština: kreativne aktivnosti, sudoku, igre sa kartama i dominama, bingo, slaganje puzli, društvene igre, poput igara memorije, ne ljuti se čoveče.
    Slikanje, crtanje, bojenje – ove kreativne aktivnosti i korisniku daju prostor slobode i one su šansa za osećanje lakoće kod korisnika.
    Korisnici su imali mogućnost koristiti plastelin ili drugi materijal za pravljenje figura ili ukrasa. Slaganje kocki i pravljenje određenih oblika u jedan model. Pletenje takođe može biti delotvorno. Sve ove aktivnosti korisnici su radili sami ili zajedno sa drugim korisnicima.
  • zabavne sadržaje u okviru radionica. Najmanje jednom mesečno obezbeđivali smo dolazak osobe koja svira, peva, a korisnici su se prema interesovanju, uključivalii u te aktivnost.
  • rehabilitacione i terapijske aktivnosti; Fizičke aktivnosti održavaju koordinaciju i snagu mišića. Tokom trajanja radionica smo odabirali aktivnosti u kojima su korisnici uživali ranije, poput: šetnji u prirodi i usput posmatranje dece koja se tamo igraju, posmatranje ptica, cveća ili insekata. Pri šetnji smo sa korisnicima razgovarali o oblicima oblaka, o bojama cveća, bojama i oblicima lišća na drveću, o mirisima i zvukovima.

Sve radionice su bile bazirane na ekspertizi stručnjaka i volontera različitih zanimanja/profesionalaca koji su se bavili različitim tematskim oblastima i sadržajima.

U toku projektnog ciklusa, savetodavne usluge smo pružili za ukupno 84 osobe (srodnike, prijatelje obolelih ili same starije osobe, koje su u riziku od demencije), 61 ženskog pola, 22 muškog pola i 1 osoba anonimno (projektom planirano za 50 osoba). Savete u vezi sa obolelim roditeljima je tražilo 45 osoba, u vezi sa supružnicima 14 osoba, lično 12 osoba, a u vezi sa drugim srodnicima 13 osoba (baka 3, komšinice/prijatelji 3, tetke 2, braća 2, po jedno za sestru, svekrvu i priju). Pitanja koja su postavljali, u 19 slučajeva su bila u vezi sa pravima iz socijalne zaštite, 17 u vezi sa ponašanjem/postupanjem sa obolelom osobom, 16 se interesovalo za Dnevni boravak, 11-oro se interesovalo u vezi sa smeštajem u dom, a 11 je postavilo pitanja iz oblasti zdravstvene zaštite. Četiri osobe su se interesovale za volontiranje i uključivanje u udruženje, dve osobe su pitale koja prava uopšte imaju oboleli od demencije, po jedna osoba je pitala za pravo na pelene, penziju, dok je jedna osoba dala svoje predloge šta je potrebno obolelima od demencije, a druga je tražila pomoć u vezi sa terminologijom.

Medijski smo dobro pokrili sve aktivnosti iz projekta. Imali smo prilog u Dnevniku 2, na nacionalnoj televiziji RTS i gostovanje u emisiji Telemaster na TV Happy. Na kablovskoj televiziji N1 imali smo jedno gostovanje i jedan prilog u emisiji Dan uživo. Gostovali smo i na TV Nova S, u emisiji Jutarnji program. Imali smo gostovanja i na Radio Beogradu 1, u emisiji Doživeti stotu i na čačanskoj radio stanici Dženarika. Jedan tekst je objavljen u nacionalnom časopisu Fonda PIO, Glas osiguranika. Još 19 objava na osnovu ovih gostovanja je bilo na različitim portalima.