Zašto promene raspoloženja prethode gubitku pamćenja kod Alchajmera?

Promene raspoloženja prethode gubitku pamćenja kod osoba sa Alchajmerovom bolešću. Novoobjavljeno istraživanje je otkrilo razlog i, samim tim, mogući način sprečavanja pojave neuropsihijatrijskih promena.

Fotografija: Gerd Altmann/Pixabay

Naučnici ispituju zašto se neuropsihijatrijski simptomi, kao što su apatija i razdražljivost, pojavljuju kod većine pacijenata sa Alchajmerovom bolešću pre nego što počne gubitak pamćenja.

Istraživanje u kome je vodeća naučnica Jao-Jing Ma, docent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Indijani, objavljeno je u časopisu “Molecular Psychiatry“.

Tim naučnika identifikovao je receptor u mozgu koji vodi do gubitka neurona i sinaptičke strukture kada se koristi u modelu sa Alchajmerovom bolešću.

Istraživanje se fokusiralo na nukleus akumbens, deo mozga važan za motivaciju. Nukleus akumbens je jedro koje predstavlja deo ventralnog strijatuma. Kako je objasnila Ma, njega naučnici koji ispituju Alchajmerovu bolest ne proučavaju često. On se uglavnom proučava u vezi sa motivacionim i emocionalnim procesima. Međutim, ranija istraživanja su pokazala da je zapremina nukleusa akumbensa smanjena kod osoba obolelih od Alchajmerove bolesti.

***

Jao-Jing Ma se prethodno bavila istraživanjem zavisnosti od droga. Neki od neuropsihijatrijskih simptoma kod zavisnika od droga, kao što su apatija, promena raspoloženja, anksioznost, javljaju se i kod osoba sa Alchajmerovom bolešću.

“Čak i pre pojave kognitivnih oštećenja, veliki broj osoba sa Alchajmerovom bolešću počinje da pokazuje promene raspoloženja i veća je verovatnoća da će pokazivati simptome depresije”, kaže Ma.

Iako se ovi neuropsihijatrijski simptomi obično javljaju pre gubitka pamćenja, efikasni tretmani nisu dostupni. Jao-Jing Ma smatra da je važno da što pre shvatimo zašto se ovi simptomi javljaju i u kakvoj su korelaciji sa kognitivnim deficitima.

Ovo istraživanje je identifikovalo sinaptičke kalcijum-permeabilne receptore (CP-AMPARs) u nukleusu akumbensu kod modela sa Alchajmerovom bolešću. Ovaj receptor, koji inače ne postoji u ovom delu mozga, omogućava kalcijumu da uđe u neurone. To dovodi do preopterećenja kalcijumom, što dalje vodi raspadu njegove sinaptičke strukture.

Akumulacija kalcijuma pokreće kaskadu intracelularnih promena koje mogu biti smrtonosne za neuron.

Ovaj sinaptički gubitak u mozgu dovodi do nedostatka motivacije. Sada kada nam je to poznato, kaže Ma, možemo blokiranjem ovih receptora sprečiti ili odložiti pojavu neuropsihijatrijskih simptoma koji se javljaju kod osoba sa ALchajmerovom bolešću.

Izvor: Science Daily