Značaj predaha od nege

Predah od nege je važan, kako članovima porodice tako i negovateljima. Brinuti o nekome ko ima demenciju može biti telesno i mentalno iscrpljujuće i stvarati napetost. Članovi porodice i negovatelji mogu lako postati usamljeni i izgubiti kontakt sa drugim ljudima, naročito ako ne mogu da ostave osobu o kojoj brinu.

Redovni predasi znače da možete da se odmorite, da izađete da obavite neki posao ili da odete na odmor.

Predah je važan i samoj osobi sa demencijom. Većina ljudi se odmori na ovaj ili onaj način, možda baveći se slobodnim aktivnostima u kojima uživaju ili odlazeći negde za vikend ili na odmor. To nam omogućava da nešto sa radošću očekujemo, kao i da imamo iskustva kojih ćemo moći da se sećamo. Iz istih razloga, predasi su važni i za osobe sa demencijom. Oni osobi omogućavaju da se druži i da susreće druge ljude, i da se privikne na druge ljude koji daju podršku i brinu o njoj.

Šta sprečava porodice i negovatelje da predahnu od nege?

 • To što sebe stavljaju na poslednje mesto
 • To što osećaju da ne zaslužuju predah od nege
 • To što ne znaju kako mogu da obezbede pomoć da bi organizovali predah od nege
 • To što su previše umorni da bi uložili bilo kakav napor
 • To što oni žele da predahnu, ali osoba o kojoj brinu ne želi to
 • To što osećaju da će sve biti previše složeno
 • To što veruju da je njihova odgovornost da oni pružaju svu negu u svako doba
 • To što takve usluge ne postoje/nisu razvijene u našim lokalnim zajednicama.

 

Postoji mnogo načina da predahnete. Predasi mogu biti:

 • Vreme u kojem će osoba sa demencijom uživati u novim ili poznatim iskustvima
 • Vreme da se opustite i napunite baterije na bilo koji način, koji vam odgovara
 • Zajednički provedeno vreme van vaših uobičajenih rutina

 

Možda će ostali članovi porodice i prijatelji sa zadovoljstvom pomoći tako što će vama omogućiti da predahnete od nege. Ponekad treba samo da pitate.

Planiranje za pozitivno iskustvo

Osobe koje žive sa demencijom su često usplahirene u novom okruženju ili sa novim ljudima. Zato je važno planirati unapred da bi iskustvo sa odmenom u nezi bilo pozitivno.

Korisno je početi koristiti odmenu u nezi što je moguće ranije da bi se svi mogli privići da dele negu osobe sa demencijom. Često je najbolje početi s malim predasima od nege i onda ih postupno produžavati.

Vi ćete najbolje znati koliko unapred da kažete osobi sa demencijom u vezi predaha od nege. Umirite je ako je uznemirena i uverite se da ona zna da vi očekujete sve najbolje od predaha od nege, čak iako ste i sami pomalo uznemireni zbog toga.

Razgovor sa drugim porodicama i negovateljima o načinima na koji su oni uspeli da odmenu u nezi načine pozitivnim iskustvom može vam dati neke praktične ideje kako da to i vi izvedete.

Ko može da pomogne?

U mnogim zemljama, vlade ili lokalne samouprave finansiraju različite organizacije, ustanove ili udruženja koja mogu da obezbede predah. To se obično zovu službe za odmenu u nezi i uključuju crkvene grupe, grupe i udruženja u zajednici, lokalne opštine. Postoje timovi za procenjivanje nege starijih osoba (Aged Care Assessment Team – ACAT), koji pružaju pomoć tako što utvrđuju potrebe vezane za usluge u kući. To zajednički rade zdravstveni radnici-gerijatri, socijalni radnici, radni terapeuti.

Kod nas još uvek nisu prepoznate kao važne i razvijene te usluge ali uvek se možete osloniti na nekoga od članova familije, prijatelja ili komšija.

Srpsko udruženje za Alchajmerovu bolest će promovisati značaj ove usluge i pokušati istu da pilotira u narednom periodu u Beogradu.

Adaptirano sa sajta “Dementia Australia”.

Foto: Anđušić Kristina, Lepota starenja #1