Lokalna samouprava Beograda ignoriše potrebe obolelih od demencije i srodnika koji brinu o njima

Saopštenje za medije povodom odgovora na peticiju “Demencija ne bira” kojim je lokalna samouprava Beograda pokazala da je potrebe obolelih od demencije i srodnika koji brinu o njima – ne zanimaju

Fotografija: David Werbrouck / Unsplash

Dobili smo odgovor na peticiju “Demencija ne bira” kojom 5.639 građana i 13 organizacija civilnog društva traži ustanovljavanje Dnevnog boravka za osobe od demencije u Beogradu.

Odgovor Gradske uprave Beograda – Sekretarijata za socijalnu zaštitu ne samo što pokazuje da ih potrebe 20.000 obolelih od demencije i još tri puta toliko srodnika koji brinu o njima ne zanimaju, već i da oni smatraju da nisu nadležni.

U odgovoru, koji je potpisala zamenica načelnika Gradske uprave Grada Beograda – sekretar Sekretarijata za socijalnu zaštitu Aleksandra Čamagić, navodi se: “…saglasni smo sa stavovima iznetim u predmetnom dopisu i ne dovodimo u pitanje činjenicu da bi odlaganje institucionalizacije osoba koje su obolele od demencije doprinelo povećanju kvaliteta, ne samo njihovog života, već i života njihovih porodica u zajednici”. Ipak, ističu da nisu nadležni (za oblast svog delovanja).

Onda navode da bi ovo pitanje trebalo rešavati multidisciplinarno, kroz saradnju prvenstveno unutar zdravstvene zaštite, uz podršku sistema socijalne zaštite i organizacija civilnog društva.

Dnevne usluge u zajednici, bilo da su one iz sistema socijalne, zdravstvene zaštite ili obrazovanja, u nadležnosti su lokalnih samouprava. Novac za njih obezbeđuje se u budžetu lokalne samouprave. Obolelima i njihovim srodnicima je svejedno na kojim budžetskim linijama bi se novac opredelio. Nije na nama da rešavamo problem nepostojanja komunikacije između sekretarijata Gradske uprave. Ako smatraju da treba, mogli su pozvati svoje kolege iz Sekretarijata za zdravstvo i zajedno sa njima dogovoriti oko načina ustanovljavanja ove preko potrebne usluge.

Ovim odgovorom sekretarka Čamagić kontrira i svojoj prethodnici na istoj poziciji. Nataša Stanisavljević, tada sekretarka za socijalnu zaštitu, pre samo godinu dana je najavljivala otvaranje Dnevnog boravka za obolele od demencije. Ako ovo nije u nadležnosti Sekretarijata, zašto su tada trošili resurse baveći se time?

Molimo predstavnike medija da zajednički vršimo pritisak na nadležne u Gradskoj upravi Beograda, da pristupe rešavanju ovog pitanja, umesto što prebacuju odgovornost za oblast svog delovanja na druge, detaljnim i krajnje bespotrebnim citiranjem “Pravilnika o bližim uslovima za obrazovanje centara za mentalno zdravlje u zajednici”, u odgovoru koji su nam poslali.

Aktivnost je deo projekta “Seti se čoveka” – Zajedno do realizacije prava obolelih od demencije na Dnevni boravak u Beogradu, koji je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno građansko građansko društvo – ACT”. Mišljenje koje je izneto u ovom saopštenju je mišljenje SUAB-a i ne predstavlja nužno mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa i Građanskih inicijativa.