Negativan odgovor nadležnih na kampanju “Demencija ne bira” i rezultati ankete

Saopštenje SUAB-a sa konferencije za medije održane 14. februara 2023. godine na kojoj smo upoznali javnost sa negativnim odgovorom nadležnih na kampanju “Demencija ne bira” i rezultatima ankete “Šta država treba da pruži obolelima od demencije?”

Fotografija: Medija centar

“Demencije su glavni uzrok invaliditeta i zavisnosti kod starijih od 65 godina. One iziskuju ogromne ljudske i materijalne resurse”, rekla je Nadežda Satarić, predsednica UO Srpskog udruženja za Alchajmerovu bolest – SUAB.

Beograd bez usluge dnevnog boravka za osobe obolele od demencije

Staranje porodice o obolelom od demencije u proseku košta 14.400 dolara godišnje. Ovo su samo troškovi neformalne nege, bez troškova lečenja i pratećih potreba koje su neke države rešile putem usluga u zajednici. Grad Beograd, u kome se procenjuje da ima oko 30.000 obolelih, ne obezbeđuje usluge u zajednici ovog tipa.

SUAB je u julu 2022. pokrenuo kampanju “Demencija ne bira” za ustanovljavanje Dnevnog boravka za osobe sa demencijom u Beogradu. Prikupljeno je 5.639 potpisa građana. Peticiju su podržale i 13 OCD iz Beograda.

Međutim, Sekretarijat za socijalnu zaštitu Grada Beograda, kome je Peticija predata, iako je priznao da potreba postoji, odgovorio je negativno. Smatraju da time treba da se bavi zdravstveni sektor. SUAB je tražio i da predstavnike udruženja primi nova ministarka zdravlja, ali odgovor do sada nismo dobili.

Neophodni svi vidovi podrške

Na konferenciji su prezentovani i rezultati onlajn ankete koja je sprovedena da bi se utvrdilo šta građani misle da bi država, mimo dnevnog boravka, trebalo da pruži kao podršku obolelima i njihovim porodicama.

Najveći broj od 237 anketiranih, preko jedne trećine, smatra da bi država trebalo da obezbedi uslugu profesionalnih negovatelja. Zatim slede oni koji smatraju da treba relaksirati uslove za obezbeđivanje prava obolelog na novčani dodatak za negu i pomoć drugog lica i oni koji smatraju da bi najznačajnije bilo obezbediti više smeštajnih kapaciteta u državnim domovima za smeštaj.

Manji broj anketiranih smatra najvažnijim obezbeđivanje zaposlenom srodniku fleksibilne šeme rada ili rad sa pola radnog vremena i relaksiranje uslova za obezbeđivanje prava obolelog na pelene, odnosno organizovanje besplatnih kurseva za obuku srodnika koji neguju obolelog u kućnim uslovima.

Mnogi naglašavaju da su svi ovi vidovi podrške neophodni. Potrebno je, kažu, sačuvati dostojanstvo obolelih. Nažalost, napori za očuvanjem dostojanstva Beograđana obolelih od demencije ostaju, za sada, u isključivoj nadležnosti porodica koje o njima jedine brinu.

Konferencija Srpskog udruženja za Alchajmerovu bolest

Konferenciju Srpskog udruženja za Alchajmerovu bolest, koja je održana 14. februara 2023. godine u Medija centru u Beogradu, možete pogledati ovde:

Na Konferenciji su govorili:

  • Nadežda Satarić, predsednica UO Srpskog udruženja za Alchajmerovu bolest
  • Milan Rakić, Helvetas Swiss Intercooperation, ispred „ACT“ projekta
  • Saša Đorđević, član porodice osobe obolele od demencije
  • Aleksandra Jovanović, urednica portala Penzin

Događaj je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno građansko građansko društvo – ACT”, koji sprovode “Helvetas Swiss Intercooperation” i Građanske inicijative.

Mišljenje izneto u ovom tekstu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.