Panel diskusija sa predstavnicima organizacija civilnog društva

Održali smo i treću panel diskusiju u sklopu kampanje koju vodimo za institucionalizaciju usluge Dnevnog boravka za obolele od demencije u Beogradu.

Fotografija: Jelena Konstantinović

Cilj panel diskusije je bio da mobilišemo podršku i organizacija građanskog društva iz Beograda koje rade sa starijima/za starije u Beogradu kako bi zajednički kreirali preporuke i zagovarali kod Grada Beograda da dopuni Odluku o pravima i uslugama iz socijalne zaštite na način da ustanovi i pravo na uslugu dnevnog boravka za psihički izmenjene korisnike uključujući i one obolele od demencije i da opredeli novac u budžetu za 2023. godinu za otvaranje Dnevnog boravka.

Na panel diskusiji su učestvovali predstavnici organizacija civilnog društva: 

  • Crvenog krsta Srbije, koji pilotiraju usluge prevencije za obolele od demencije u Somboru i Pirotu i imaju zagovaračku komponentu za dugotrajnu negu u Projektu;
  • Humanitarnog udruženja “Hleb života”, koje je članica Neformalne mreže za pomoć i podršku porodicama članova obolelim od demencije na Zvezdari i koje trenutno realizuje projekat podrške obolelima od demencije
  • Caritasa Srbija i Caritasa Beograd, koji tradicionalno realizuju različite usluge podrške starijima i imaju bogato iskustvo i u radu sa osobama obolelim od demencije i članovima njihovih porodica
  • Centra za podršku i inkluziju “HelpNet”, koje je licencirani pružalac usluge pomoći u kući starijima i koje je izdavač priručnika “Ja, neformalni negovatelj“, koji je namenjen članovima porodica koje neguju i brinu o svojim starijim osobama u kućnim uslovima
  • Crvenog krsta Savski venac, koje ima organizovane grupe samopomoći starijima, u kojima su angažovani volonteri iz reda starijih osoba, koji obilaze i pomažu starijim osobama, svojim vršnjacima u kućnim uslovima, među kojima su i oni koji pate od demencije
  • Gerontološkog društva Srbije, koje tradicionalno doprinosi razvoju gerontološke i gerijatrijske misli i prakse kao naučnih oblasti i radi na unapređenju položaja i osnaživanja starijih osoba, uključujući i onih iz Beograda
  • Volonterskog servisa Zvezdara, koje koordinira Neformalnom mrežom za pomoć i podršku porodicama članova obolelim od demencije na Zvezdari
  • Udruženja “Mimoza plus”, koje radi sa starijima i pruža im podršku na opštini Stari grad. 

Upoznali smo ih sa pozitivnim efektima pilotiranja usluge Dnevnog boravka u Beogradu, sa kampanjom koju SUAB vodi i kako planira da organizuje javni događaj na Trgu Republike, povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv Alchajmerove bolesti. Inicirali smo uključivanje svih prisutnih organizacija u kampanju i u organizaciju i realizaciju javnog događaja 21.septembra 2022. godine.

Svi predstavnici OCD, učesnici panela, pozitivno su reagovali i prihvatili učešće u kampanji i u obeležavanju Međunarodnog dana borbe protiv Alchajmerove bolesti na različite načine: počev od potpisivanja peticije koju spremamo za donosioce odluka u gradu Beogradu, preko animiranja svojih članova da dođu na javni događaj, obezbeđivanja plesača iz reda starijih za učešće u “Plesu za pamćenje” na javnom događaju, predlaganja javnih ličnosti koje ćemo uključiti u kampanju.

Crveni krst Srbije je prihvatio da bude suorganizator celog javnog događaja u Beogradu, a Neformalna mreža za pomoć i podršku porodicama obolelih od demencije na Zvezdari će imati svoj štand na javnom događaju, na Trgu Republike. SUAB kao nosilac kampanje i glavni organizator javnog događaja će imati štand i sprovodiće anketu među posetiocima, na temu potreba za otvaranje Dnevnog boravka za obolele od demencije i oko nedostajuće podrške društva članovima porodica obolelih.

Za ove aktivnosti smo dobili podršku projekta Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje koje je izneto u ovom tekstu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.