Podrška neformalnim negovateljima osoba koje žive sa demencijom

“Podrška neformalnim negovateljima osoba koje žive sa demencijom” je stručni rad koji se, pored pregleda postojeće literature, zasniva i na anketnom istaživanju UG Snaga prijateljstva – Amity u kome su učestvovali korisnici Savetovališta za neformalne negovatelje zavisnih starijih osoba koje žive sa demencijom u Beogradu, Kragujevcu i Čačku.

Fotografija: rawpixel.com

Autorke su: Sanja Nikolin, master socijalne politike (NVO “Snaga prijateljstva – Amity), Nadežda Satarić, socijalna radnica i magistar socijalne politike (NVO “Snaga prijateljstva – Amity”) i Natalija Perišić, vanredna profesorica Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Sažetak

Nege člana porodice koji živi sa demencijom izuzetno je kompleksna i zahteva veliku posvećenost porodice. Potrebno je voditi računa o svim ograničenjima po pitanju blagostanja porodice i naročito onog njenog člana koji se stara o članu koji živi sa demencijom, a što se može završiti i raspadom porodice.

Neformalni negovateljski rad predstavlja jeftiniju opciju za države, od nuđenja rezidencijalnih i srodnih usluga, koje su umnogome restriktivne. Čak i plaćeni negovatelji predstavljaju manji trošak za državu, jer ovu sferu i dalje mimoilazi princip jednake plate za rad jednake vrednosti.

Zaključci ovog istraživanja ukazuju na prekomernu zastupljenost žena u aktivnostima neformalnog negovanja člana porodice koji živi sa demencijom.

Adekvatno prepoznavanje i evidentiranje vrednosti neplaćenog rada u nacionalnim okvirima, moglo bi rezultovati ostvarivanjem različitih prava od strane neformalnih negovatelja. To bi svakako imalo pozitivne posledice po njihovo blagostanje.

Staranje o članu porodice koji živi sa demencijom nije samo posao porodice, već i zajednice i društva u celini.

Zaključci ovog istraživanja ukazuju i na osnaženost neformalnih negovatelja da se bave svojom negovateljskom ulogom uz određenu podršku od strane stručnih radnika u formi savetodavnog rada.

Preko 80 odsto ispitanih neformalnih negovatelja, prepoznaje značaj koristi od usluge podrške. Oni vide trojaku korist: savetodavnu podršku, vršnjačku podršku i mogućnost da sami budu podrška drugima.

Dugoročno gledano, ovakve usluge doprinose očuvanju i unapređenju blagostanja neformalnih negovatelja i članova porodice koji žive sa demencijom. Veliku korist od usluge može da ima i zajednica.

Stručni rad “Podrška neformalnim negovateljima osoba koje žive sa demencijom” sadrži i primere iskaza anketiranih neformalnih negovatelja. U celosti ga možete pročitati u PDF-u na linku:

PODRŠKA NEFORMALNIM NEGOVATELJIMA OSOBA KOJE ŽIVE SA DEMENCIJOM