Prepoznato je koliko je važno razviti uslugu dnevnog boravka za obolele od demencije u Beogradu

Nadležni su saglasni da je važno razviti uslugu dnevnog boravka za obolele od demencije u Beogradu. Međutim, u ovoj godini, na tom planu neće se dogoditi ništa.

Na inicijativu Srpskog udruženja za Alchajmerovu bolest (SUAB) i Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), 31. marta 2021. godine je u prostorijama Gradske uprave Beograda, održan sastanak predstavnika Sekretarijata za socijalnu zaštitu, UN Women i SUAB-a na temu uspostavljanja usluge dnevnog boravka u Beogradu za osobe sa demencijom.

Na sastanku su učestvovale: Jasmina Ivanović, podsekretar Sekretarijata za socijalnu zaštitu, Milica Stanković, načelnica Sektora za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite, Ljiljana Lončar i Tijana Milošević iz UN Women, prof. dr Elka Stefanova, sa Klinike za neurologiju, KC Srbije i predsednica Skupštine SUAB-a i Nadežda Satarić, predsednica Upravnog odbora SUAB-a i Amity-a.

Potreba uspostavljanja i razvoja usluge dnevnog boravka za obolele od demencije u Beogradu

Upoznali smo predstavnice Sekretarijata šta trenutno radimo i zašto zagovaramo za uspostavljanje i razvoj usluge dnevnog boravka za obolele od demencije u Beogradu. Podsetili smo na promene koje su se dogodile od 2014. godine – kada je Amity realizovao istraživanje o potrebama za dnevnim centrom u Beogradu i zagovarao za njegovo otvaranje, do danas:

  • povećao se broj starijih u Beogradu sa 270 na 330 hiljada, a samim tim i broj obolelih od demencije (6-10% i još kod 1% mlađih od 65 godina)
  • nisu se povećali kapaciteti za pomoć u kući starijima (za 2.500 korisnika)
  • nisu povećani kapaciteti za smeštaj u državnim domovima za odrasle i starije (1.832 mesta), dok su samo povećani kapaciteti u privatnim domovima
  • uspostavljeno je rodno odgovorno budžetiranje i u Gradskoj upravi Beograda, što ide u prilog uspostavljanju ove usluge, jer najveći teret brige o obolelima je na porodici, a u okviru porodice, na ženi
  • znamo ekonomsku vrednost neplaćenih poslova staranja, koja nam ukazuje da problem obolelih od demencije nema samo socijalnu dimenziju, već je reč i o ekonomskoj dimenziji
  • pilotirali smo usluge Savetovališta za neformalne negovatelje tokom 2020. godine u Beogradu, Kragujevcu i Čačku i tom uslugom smo pokrili više od 300 porodica obolelih i dodatno potvrdili koliko je važno razvijati dnevne usluge u zajednici za obolele i njihove neformalne negovatelje. Pandemija kovida-19 dodatno utiče na rastuće potrebe za dnevnim boravkom, predah smeštajem, savetovalištima za neformalne negovatelje.

Profesorka Elka Stefanova je naglasila da je, u nedostatku lekova koji bi izlečili bolest, ključna prevenecija, odnosno održavanje funkcionalnosti kod obolelih u početnoj i u srednjoj fazi bolesti. To se može postići struktuiranim aktivnostima za obolele u dnevnom boravku. Takođe je navela da je sada u Beogradu u registru obolelih od demencije više od 6.000 osoba i da ona zna slučajeve gde neformalni negovatelji umru pre obolelih o kojima brinu. Tome svakako doprinosi izuzetan nivo stresa koji negovanje osoba obolelih od demencije nosi.

Stav predstavnika Sekretarijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda

Predstavnice Gradskog Sekretarijata su se složile da problem jeste više nego aktuelan. Navele su da su i oni u Sekretarijatu imali velike izazove, posebno u vreme vanrednog stanja prošle godine, kada je neformalnim negovateljima bilo otežano da odlaze u stanove da pružaju usluge obolelima i kada nije radio javni prevoz.

Takođe su navele da razmišljaju da li da uslugu razvijaju u sistemu lokalne samouprave ili pri nekoj od ustanova socijalne zaštite za smeštaj odraslih i starijih. U ovoj godini, na tom planu neće se dogoditi ništa, jer nisu planirali novac u budžetu. Sada im je u prioritetu razvoj usluga za decu sa smetnjama u razvoju i druge ranjive grupe.

Očekujemo da ćemo dobiti i zvaničan odgovor na našu inicijativu, a mi ćemo i dalje ostati posvećeni akcijama zagovaranja za uspostavljanje i razvoj preko potrebne usluge dnevnog boravka za obolele u Beogradu.

Fotografija: falco sa Pixabay