Saradnja SUAB-a sa međunarodnim asocijacijama

Sa razvojem našeg udruženja, razvija se i saradnja SUAB-a sa međunarodnim asocijacijama.

Alzheimer Europe

Ponosni smo što je Srpsko udruženje za Alchajmerovu bolest -SUAB od 17. oktobra 2022. godine postalo privremeni član “Alzheimer Europe”, sa sedištem u Luksemburgu. Ova neprofitna asocijacija ima 41 članicu iz 37 evropskih zemalja.

Alzheimer Europe je dobrovoljna organizacija čija je svrha da unapredi dostojanstvo, poštovanje i samoopredeljenje osoba sa demencijom i njihovih porodica i drugih njima bliskih osoba tokom bolesti i da poboljša kvalitet života, nege i lečenja osoba sa demencijom, njihovih porodica i njihovih staratelja kroz saradnju među članovima.

Ciljevi SUAB-a su komplementarni sa ciljevima Alzheimer Europe, a neki od njih su:

  • da kroz saradnju promoviše podršku osobama sa demencijom i njihovim negovateljima,
  • da se podigne svest šire javnosti, medicinske struke, socijalnih službi i Evropske komisije i Evropskog parlamenta o Alchajmerovoj bolesti i drugim oblicima demencije
  • razvijanje modela za poboljšanu brigu o osobama sa demencijom
  • promovisanje obuke osoblja koje brine o osobama sa demencijom
  • podsticanje istraživanja i unapređenje znanja o uzrocima, ranoj dijagnozi, lečenju i prevenciji Alchajmerove bolesti i drugih oblika demencije
  • promovisanje saradnje širom sveta sa drugim organizacijama koje imaju iste ili slične ciljeve.

Ova asocijacija objavljuje mesečni njuzleter i do sada su tri članka o SUAB-u objavili u njemu:

Alzheimer’s Disease International

Sarađujemo i sa međunarodnom federacijom udruženja za Alchajmerovu bolest i demenciju Alzheimer’s Disease International (ADI). Ova neprofitna organizacija je registrovana u Sjedinjenim Američkim Državama i u zvaničnim je odnosima sa Svetskom zdravstvenom organizacijom. Glavna kancelarija je u Londonu, Velika Britanija, a regionalna kancelarija za Aziju i Pacifik se nalazi u Džakarti, Indonezija.

Imaju 105 članica iz celog sveta, a od sledeće godine uključiće i SUAB u dvogodišnji Program razvoja članstva.