Za institucionalizaciju usluge dnevnog boravka za obolele od demencije u Beogradu

Pokrećemo kampanju za institucionalizaciju usluge dnevnog boravka za obolele od demencije u Beogradu, najavili smo na skupu povodom godišnjice rada Dnevnog boravka za obolele od demencije i Savetovališta za članove porodica obolelih na Novom Beogradu.

Fotografija: Jelena Konstantinović

Povodom godišnjice rada Dnevnog boravka za obolele od demencije i Savetovališta za članove porodica obolelih na Novom Beogradu, Srpsko udruženje za Alchajmerovu bolest (SUAB) održalo je skup sa predstavnicima institucija zdravstvene i socijalne zaštite, uključujući i prof. dr Elku Stefanovu iz Centra za poremećaje pamćenja i demencije KCS i doc. dr Smiljanu Kostić sa Klinike za neurologiju VMA, koje su i inicijatorke osnivanja SUAB-a i njegove članice. Na skupu su predstavljeni rezultati rada i planovi za naredni period.

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju podržavalo je rad Dnevnog boravka i Savetovališta tokom pet meseci 2021. godine. Od januara do marta ove godine, Dnevni boravak je funkcionisao zahvaljujući privatnim donacijama, a od marta, pa do kraja juna, zahvaljujući grantu Vlade Švajcarske, u okviru programa: “AKT – Zajedno za aktivno građansko društvo” koji sprovode “Helvetas Swiss Intercooperation” i Građanske inicijative.

Nadežda Satarić i Maja Gajić Kvaščev su predstavile rezultate evaluacije jednogodišnjeg pilotiranja usluge Dnevnog boravka za obolele i Savetovališta za neformalne negovatelje. Evaluacija je potvrdila da je glavni teret brige o obolelima na ženi, prosečne starosti 50 godina, koja u proseku već tri-četiri godine neguje obolelog. Dve trećine tih žena rade a, za to vreme, u 20 odsto slučajeva, oboleli su sami, pod ključem.

Usluge koje SUAB pruža u Dnevnom boravku su od izuzetne koristi kako za obolele, koji dobijaju na samopouzdanju i osećaju se dostojanstveno, tako i za njihove negovatelje, kojima najteže pada nerazumevanje društva, nedostatak pomoći i što ne mogu više normalno da komuniciraju sa dragom osobom. Mnogo bi im značilo da boravak radi svaki dan ili bar dva-tri dana u nedelji.

***

Stručnjaci su u diskusiji pohvalili napore koje SUAB ulaže u razvoj ove preko potrebne usluge, ali su istakli da ona treba da bude kontinuirana i da je održiva, gde će srodnici imati podršku svakog radnog dana, od 8 do 16 sati jer je to preventiva smeštaja obolelog u ustanovu.

Pružiće, u narednom periodu, podršku zagovaračkoj kampanji SUAB-a koja ima za cilj da donosioci odluka u glavnom gradu uslugu dnevnog boravka unesu u Odluku o pravima iz socijalne zaštite, i da je počnu razvijati i finansirati u punom kapacitetu od 2023. godine.

Stručnjaci su predlažili da SUAB inicira javno slušanje u parlamentu, kako bi se zakonodavna vlast upoznala sa problemom i da sa tog nivoa krene inicijativa za rešavanje ovog problema ne samo u Beogradu već i u drugim gradovima Srbije. Članovi SUAB-a su prihvatili ovaj predlog i radiće na njegovoj realizaciji nakon što se Parlament konstituiše.

Mišljenje koje je izneto u ovom Saopštenju je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.