Iskustva pilotiranja usluge dnevnog boravka za obolele od demencije u Beogradu

Kompletan tekst “Iskustva pilotiranja usluge dnevnog boravka za obolele od demencije u Beogradu” biće objavljen u časopisu “Gerontologija” koji izdaje Gerontološko društvo Srbije.

Tekst su, na osnovu godinu dana rada Dnevnog boravka za obolele od demencije u MZ “Gazela” na Novom Beogradu, napisale članice Srpskog udruženja za Alchajmerovu bolest Nadežda Satarić i Maja Gajić Kvaščev.

***

Rešavanje problema obolelih od demencije je izuzetno složeno, jer nije zasnovano samo na primeni medikamentozne terapije, već je neophodno i celodnevno angažovanje drugih lica oko podrške, zbrinjavanja i nege. Taj teret najčešće pada na članove porodice, a u slučajevima da oboleli nema porodicu biva prepušten sam sebi ili zbrinjavanju putem smeštaja u instituciju socijalne zaštite.

Veoma je važan razvoj službi i usluga socijalne i zdravstvene zaštite u zajednici baziranih na prepoznatim potrebama obolelih i njihovih negovatelja; od postavljanja dijagnoze u što ranijoj fazi, razvoja kućnog lečenja do organizovanja dnevnog ili višednevnog boravka obolelih na predah smeštaju, kao i pružanja usluga savetovališta za neformalne negovatelje.

Razvoj službi omogućava odgovarajuće zbrinjavanje, ali i podršku članovima porodice, posebno onima koje članu porodice obolelom od demencije pomažu u svim aktivnostima dnevnog života.

Cilj ovog teksta je da se predstave iskustva iz pilotiranja usluge Dnevnog boravka za obolele od demencije u Beogradu u periodu od juna 2021. do juna 2022. godine. U završnom delu rada prikazani su rezultati evaluacije/zadovoljstva srodnika korisnika usluge Dnevnog boravka, i mogući pravci razvoja programa i politika.

Tekst u PFD-u možete pročitati i/ili preuzeti:

ISKUSTVA PILOTIRANJA USLUGE DNEVNOG BORAVKA ZA OBOLELE OD DEMENCIJE U BEOGRADU